Gospodarstwo Kobylany

Spółka użytkuje ok 1070 ha ogółem użytków rolnych, w tym ok 163 ha użytków zielonych oraz ponad 900 ha gruntów rolnych.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie położony jest w województwie małopolskim w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Miejscowość położona jest ok. 19 km na zachód od centrum Krakowa oraz 6 km na wschód od Krzeszowic.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie powstała z przekształcenia Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Balicach.

Więcej informacji

Zakres współpracy naukowej i hodowlanej:

Instytut Zootechniki Balice, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt, Szkoły Rolnicze, Hodowcy Indywidualni, Firmy Komercyjne, Terenowe organy administracji państwowej.

Oferta

Długi proces inwestowania doprowadził do powstania na wskroś nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego w gospodarstwach Brzezie i Aleksandrowice.

Produkcja zwierzęca, mleko surowe

Zboża paszowe i konsumpcyjne

Rzepak technologiczny

Już wkrótce usługa suszenia i czyszczenia zbóż