Właściciel – ZDIZ PIB Rudawa Sp. z o.o.

Gospodarstwo powstało w 2001 roku, jako zespół budynków:

 1. Obora udojowa
 2. Cielętnik
 3. Jałownik

System utrzymania bydła w pierwszym okresie istnienia:

 • Gospodarstwa – stanowiskowy, kr. Na łańcuchu na stanowiskach ściołowych (słoma)
 • Zadawanie pasz – objętościowe, z przyczepy do żłobów, treściwe indywidualnie wg wydajności
 • Obornik – usuwany ciągnikiem z pługiem czołowym na płytę obornikową
 • Pozyskiwanie mleka – dój na stanowiskach, rurociąg mleczny.

W latach 2007-2008 została przeprowadzona modernizacja Obory. We wszystkich budynkach zmieniono system utrzymania zwierząt z łańcuchowego na wolnostanowiskowy. Zlikwidowano część stropu betonowego, poprawiając przez to mikroklimat oraz zwiększając ilość światła. Budynek został powiększony z dwóch stron o część legowiskową. W miejscu okien, zamontowano kurtyny oraz siatki. Korytarze zostały powiększone, przygotowując Oborę do zmiany dotychczasowego systemu zadawania pasz na system TMR.

Sposób usuwania obornika oraz ścielenia słomy pozostał taki sam, zostały dobudowane pomieszczenia służące do doju krów. Zlikwidowano rurociąg mleczny, a wybudowano Halę udojową typu ‘’RYBIA OŚĆ’’ – 2x10 stanowisk. Hala oraz inne budynki zostały wyposażone w program do zarządzania stadem AFIFARM. Ten program monitoruje udój mleka, płodność oraz zdrowotność stada. Informuje hodowcę o ilości i jakości pozyskiwanego mleka od poszczególnych sztuk.

Zainstalowano system AFILAB, który po doju na bieżąco informuje o zawartości tłuszczu, białka oraz kom. Som. Pozwala to hodowcy na szybką reakcję na niepożądane parametry mleka.

Została zamontowana waga do ważenia bydła. Krowy ważone są 2xdziennie, po doju. Pozwala, to na szybkie określenie zdrowotności oraz bilansu energ. Stada. Krowy wyposażono w elektroniczne urządzenie typu PEDOMETR zakładany na nodze. Ma on za zadanie monitorować przez cała dobę aktywność oraz czas spoczynku krowy. Dzięki temu, w znaczącym stopniu poprawiła się wykrywalność ruji oraz skrócił się okres m/wyć. Pozwoliło to również na zmniejszenie ilości zużytego nasienia z 3% na 2%, na skuteczną inseminację oraz okres m/wyć około 400 dni.

Wydajność mleczna w stadzie wynosi 7500l na 305 dni. Gospodarstwo funkcjonuje w cyklu zamkniętym. Wszystkie jał. Na remont stada pozyskiwane są z własnego odchowu. Kryterium kwalifikowania jał do remontu stada to:

 • Wydajność matki,
 • Przyrosty wagowe,
 • Zdrowotność

Stado podstawowe podzielone jest ba 3 grupy technologiczne:

 • Krowy o wyd. powyżej 30l
 • Krowy z wyd. 20-30l
 • Krowy do 20l (przed zas.)

Okres zasuszania obejmuje 2 fazy:

 • Do 5 tyg.,
 • 6-8 tyg.

II faza jest jednocześnie przygotowaniem krowy do laktacji. Gospodarstwo posiada PORODÓWKĘ  dla bydła, w które krowa przebywa 1-1,5 dnia po porodzie (2-3 doje). Jałówki odchowywane są indywidualnie w budkach do ok 3 tyg. życia a następnie przeprowadzane do cielętnika na zbiorowy system odchowu i odpajania przez stację do odpajania. Buhajki sprzedawane są w wieku ok 3-4 tyg. jako materiał opasowy.

Gospodarstwo produkcję opiera na paszach własnych oraz z zakupu.

 • Własne – głównie pasze objętościowe (kiszonki z kuk., traw, lucerny siana) oraz ziarna zbóż (głównie pszenica),
 • Pasze z zakupu – młóto, śruty sojowe, rzep. Oraz dodatki (premiksy)

Opiekę weterynaryjną świadczy dla Gospodarstwa prywatne Lecznica Zwierząt. Są to standardowe wizyty 1 x w tyg. (rozród i badanie cielność) oraz na każde wezwanie (nagłe przypadki).

Najczęstsze przypadki chorobowe: Mastitis, Metritis, Ketoza, Kwasica, Zalegania, Kulawizny. Gospodarstwo współpracuje z IŻ w Balicach oraz UR w Krakowie, świadcząc usługi na rzecz wykonywanych doświadczeń głównie żywieniowych.

Od początku Gospodarstwo Kobylany objęte jest kontrolą użytkowości mlecznej. W Gospodarstwie pracuje 4 pracowników dziennie:

 • 2 dojarzy (rano i wieczorem),
 • 1 osoba obsługująca cielęta
 • 1 traktorzysta (TMRzysta)