Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki z dnia 17.11.2023r.


Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki pod firmą:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.”

Otwarcie ofert: 17.11.2023 r.

Wpłynęły dwie oferty:

  • Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. sp.k., 40-077 Katowice ul. Jana Matejki 4:
    cena (łączna wartość wynagrodzenia w badaniu za dwa lata) – 37 800,00 złotych netto.
  • Pol-Tax 2 sp. z o.o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C/91:
    cena (łączna wartość wynagrodzenia w badaniu za dwa lata) – 39 400,00 złotych netto.