Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie

  Prezes: Piotr Krzykawski

  32-064 Rudawa,
  ul. Dunajewskiego 91

  email: zdiz@zdiz.org.pl
  email: rudawa@iz.edu.pl
  tel: 12 285 31 86