ZDIZ PIB Rudawa Sp. z o.o.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie położony jest w województwie małopolskim w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Miejscowość położona jest ok. 19 km na zachód od centrum Krakowa oraz 6 km na wschód od Krzeszowic.

Historia Zakładu rozpoczyna się w grudniu 1946 roku, kiedy Uniwersytet Jagielloński przejął do Wydziału Rolnego z Państwowego Urzędu Ziemskiego wśród innych obiektów, również mieszczące się w dawnej siedzibie Radziwiłłów, gospodarstwo Balice. W tym czasie Zakład posiadał 600 ha ziemi położonej w Balicach, Aleksandrowicach, Kleszczowie, Grzybowie i Wyrychowie. W pierwszym okresie Zakład pełnił funkcję nie tylko bazy doświadczalnej, gdzie prowadzone były prace handlowe, ale również stanowił w tym trudnym czasie zaplecze dla stołówek uniwersyteckich.

Pierwszym administratorem Zakładu Balice w latach 1946-1949 był inż. Zbigniew Dancewicz, późniejszy dyrektor Okręgu PGR w Krakowie. W latach 1949-1950 kierownictwo Zakładu sprawował mgr inż. Włodzimierz Pietraszewski, który od 1951 roku już jako pracownik Instytutu Zootechniki kierował działem Hodowli Koni.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku Zootechniczny Zakład Doświadczalny Balice jako jeden z pierwszych Zakładów zostaje włączony do nowo powstałego Instytutu Zootechniki jako samodzielnej placówki naukowo-badawczej podległej Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnym.

W 1952 roku w związku z budową lotniska Zakład został zobowiązany do oddania najlepszych gruntów rolnych pod budowę lotniska cywilno-wojskowego.

Od 1969 roku stanowisko Dyrektora Zakładu objął mgr inż. Jerzy Pawłowski. W tym okresie Zakład zasadniczo przeistoczył się. Przejęty został Zakład w Brzeziu liczący wtedy 104 ha, rozpoczął się okres wzmożonego inwestowania w nowe obiekty i modernizacja starej bazy doświadczalnej.

Usługowa funkcja nauki w stosunku do rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej, stworzyła konieczność dalszego rozszerzania badań naukowych, wykonywania doświadczeń na większych populacjach zwierząt. Uzyskano w ten sposób bazę paszową, która pozwoliła na rozwinięcie produkcji zwierzęcej pod potrzeby nauki na bazie własnych pasz. Długi proces inwestowania doprowadził do powstania na wskroś nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego w gospodarstwach Brzezie i Aleksandrowice.

Już wkrótce usługa suszenia i czyszczenia zbóż

Charakterystyka Spółki

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie powstała z przekształcenia Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Balicach. Powołanie Spółki nastąpiło w dniu 03.04.2002 roku. Spółka użytkuje ok 1070 ha ogółem użytków rolnych, w tym ok 163 ha użytków zielonych oraz ponad 900 ha gruntów rolnych.

Działalność Spółki:

 • świadczenie usług naukowo-badawczych
 • produkcja zwierzęca
 • produkcja mleka,
 • produkcja roślinna
 • produkcja zbóż,
 • produkcja roślin oleistych.
 • usługi dla rolnictwa
 • usługi rolnicze z zakresu uprawy roli i roślin,
 • skup i sprzedaż zbóż,
 • skup i sprzedaż rzepaku,
 • suszenie rzepaku i kukurydzy.

Realizowane tematy naukowo-badawcze z zakresu:

 • żywienia zwierząt,
 • wpływu GMO na organizmy zwierzęce,
 • weryfikacji rodowodów zwierząt hodowlanych,
 • dobrostanu zwierząt,
 • minimalizacji wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko.

Oferta:

 • mleko surowe,
 • zboża paszowe i konsumpcyjne,
 • rzepak technologiczny.

Zakres współpracy naukowej i hodowlanej:
Instytut Zootechniki Balice, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt, Szkoły Rolnicze, Hodowcy Indywidualni, Firmy Komercyjne, Terenowe organy administracji państwowej.