RODO w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Rudawie. Wspólnie dbamy o nasze dane osobowe!

Szanowni Państwo
25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie potwierdza, że zgodnie z wytycznymi RODO przywiązuje najwyższą starannością do ochrony danych osobowych. Nasi pracownicy przeszli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, nasze systemy informatyczne są zabezpieczone oprogramowaniem, audytowane i dostosowywane do nowych oczekiwań w zakresie ochrony danych osobowych!

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo! Pamiętajmy by nie podawać zwykłych danych osobowych a także wrażliwych danych bez wyraźnej potrzeby i pewności, że są bezpieczne!

Obowiązek informacyjny RODO:

Dane administratora Danych Osobowych:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie,
32-064 Rudawa;
Dunajewskiego 91

Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i wystawianie dokumentów.

Prawa osób, których dane są zbierane i przetwarzane przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Rudawie:
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Każdy posiada prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w sprawie zarządzania danymi osobowymi: rudawa@iz.edu.pl

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być organy do tego uprawnione.

Czas przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane planowo przez okres do 5 lat, bądź do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dobrowolność: Podstawą przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA. Każdy użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiego wniosku na adres: rudawa@iz.edu.pl

Profilowanie: Nie dopuszcza się profilowania bez zgody tejże osoby.