Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie.

Załączniki do pobrania: